top of page

FOUNDATIONS

Corporate Foundations en bedrijven met een uitgesproken MVO-tak slagen erin steeds meer eigen werknemers enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Al circa honderdduizend vrijwilligers zijn daardoor ingeschakeld; een groep die anders nooit vrijwilligerswerk doen. Maar corporate foundations zijn anders dan, gewone’ hulp- en vrijwilligersorganisaties. Ze worstelen met de vraag of ze naar buiten treden met hun activiteiten. En zo ja, hoe?  En verder: hoe zorgen foundations ervoor dat er intern gecommuniceerd wordt dat hun werk de cohesie onder de werknemers bevordert? Aid Publicity helpt het draagvlak van een foundation te vergroten, zowel extern als intern.

bottom of page