top of page

NON-PROFITS

Veel hulporganisaties hebben moeite zich te profileren. Hun communicatie-uitingen zijn nauwelijks onderscheidend. Steeds ligt de nadruk in de uitingen op de hulpontvanger, het verhaal van de motivatie van de hulpgever blijft achter. Het begrip, storytelling’, een modeterm uit het bedrijfsleven, speelt in de praktijk bijna geen rol. Aid Publicity helpt organisaties anders te gaan communiceren, op inhoud en vorm. Naar het juiste publiek.

bottom of page