top of page

MEDIAPLAN OPSTELLEN

Alle ngo’s in Nederland en alle foundations hebben nagedacht over een fondsenwervingsstrategie. Niet alle organisaties hebben een communicatiestrategie. En bijna niemand heeft een mediastrategie. Dus een gedetailleerd plan welke media bovengemiddeld veel geraadpleegd worden door de achterban of potentiele donateur. En vervolgens een plan hoe die media moeten worden bereikt, wat je specifieke contactpersonen daar zijn en wat voor soort nieuws of mediaproducties de redacteuren onder ogen willen krijgen.

bottom of page