top of page

HET RESULTAAT

Het succes van het verspreiden van persberichten door Aid Publicity wordt bijgehouden en meetbaar gemaakt door een onafhankelijke derde; Clipit Media Monitoring in Nijmegen. Zij houden alle platformen bij (social, print, rtv) waar het bewuste bericht terugkomt. Hier wordt ook een mediawaarde van het geplaatste bericht bepaald. Hierbij wordt het gemiddelde genomen wat gehanteerd wordt in pr/communicatie kringen: een redactioneel bericht is 3,4 keer meer waarde dan een advertentie van vergelijkbare grootte. Na het verspreiden van ieder bericht krijgt de opdrachtgever een verslag van de gecreëerde waarde.  

bottom of page